UV- индекс Петрич

Петрич
6
висок
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:18 19:18
29°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
3
умерен
1
2
2
2
1
3
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
8 h
07:19 19:16
25°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:20 19:14
26°
макс
4
умерен
1
2
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:21 19:13
25°
макс
5
умерен
1
2
4
5
4
4
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:22 19:11
26°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:23 19:09
26°
макс