Благоевград · България 23 февруари в 07:58 ч.
90 мин. време
облачно
08:00 ч.
7
°

Прогноза
Карта за времето

преди обед
20 %
следобед
10 %
вечер
20 %
нощ
20 %
преди обед
10 %
следобед
20 %
вечер
40 %
нощ
60 %
преди обед
50 %
днес — частично облачно

14-дневна прогноза

макс (°C)
мин (°C)
многомалко

Астрономически данни

днес
07:58 ч. местно време
Слънце Луна
Растяща луна