UV- индекс Враца

Враца
5
умерен
Продължителност на слънчево греене
11 h
07.21 19.09
25°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
4
умерен
Продължителност на слънчево греене
10 h
07.22 19.07
24°
макс
4
умерен
Продължителност на слънчево греене
10 h
07.23 19.06
22°
макс
5
умерен
Продължителност на слънчево греене
11 h
07.24 19.04
24°
макс
5
умерен
11 h
07.26 19.02
26°
макс