София
2
нисък
1
2
2
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
4 h
07:13 ч. 19:50 ч.
13°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
4
умерен
1
2
3
4
1
4
3
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:11 ч. 19:51 ч.
17°
макс
3
умерен
1
2
3
3
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
5 h
07:09 ч. 19:52 ч.
18°
макс
3
умерен
1
2
3
3
3
3
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:08 ч. 19:53 ч.
16°
макс
0
нисък
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
0 h
07:06 ч. 19:54 ч.
макс
0
нисък
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
0 h
07:04 ч. 19:55 ч.
макс