UV- индекс София

София
5
умерен
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:17 ч. 19:17 ч.
24°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
5
умерен
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:18 ч. 19:15 ч.
23°
макс
5
умерен
Продължителност на слънчево греене
8 h
07:20 ч. 19:14 ч.
22°
макс
5
умерен
11 h
07:21 ч. 19:12 ч.
23°
макс