София
2
нисък
1
2
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
3 h
07:45 ч. 16:52 ч.
15°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
1
нисък
1
1
1
1
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
0 h
07:46 ч. 16:52 ч.
14°
макс
2
нисък
1
1
2
2
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
3 h
07:47 ч. 16:52 ч.
макс
1
нисък
1
1
1
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
2 h
07:48 ч. 16:53 ч.
макс
2
нисък
1
1
2
2
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:49 ч. 16:53 ч.
макс
0
нисък
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
0 h
07:49 ч. 16:53 ч.
макс