UV- индекс Сливен

Сливен
4
умерен
1
2
2
3
3
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:10 ч. 18:58 ч.
27°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
5
умерен
1
2
4
5
5
4
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:11 ч. 18:56 ч.
27°
макс
2
нисък
1
2
2
2
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:12 ч. 18:55 ч.
22°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:13 ч. 18:53 ч.
24°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
5
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:14 ч. 18:51 ч.
25°
макс
5
умерен
1
2
3
4
4
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:15 ч. 18:49 ч.
26°
макс