UV- индекс Сандански

Сандански
4
умерен
1
2
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:22 19:11
27°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
4
умерен
1
2
3
4
4
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:23 19:09
26°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:24 19:07
25°
макс
4
умерен
1
2
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:25 19:06
24°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:26 19:04
27°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:27 19:02
27°
макс