UV- индекс Пловдив

Пловдив
4
умерен
1
2
3
4
3
1
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
8 h
07:12 ч. 19:12 ч.
27°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
4
умерен
1
2
4
4
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
6 h
07:13 ч. 19:10 ч.
27°
макс
4
умерен
1
1
1
2
2
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:14 ч. 19:08 ч.
26°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:15 ч. 19:06 ч.
27°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
3
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:16 ч. 19:05 ч.
26°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:17 ч. 19:03 ч.
28°
макс