Пловдив
2
нисък
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
2 h
07:38 ч. 16:48 ч.
15°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
0
нисък
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
1 h
07:39 ч. 16:48 ч.
15°
макс
2
нисък
1
1
2
2
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:40 ч. 16:49 ч.
10°
макс
0
нисък
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
0 h
07:40 ч. 16:49 ч.
макс
2
нисък
1
1
2
2
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
6 h
07:41 ч. 16:49 ч.
макс
1
нисък
1
1
1
1
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
2 h
07:42 ч. 16:49 ч.
макс