UV- индекс Несебър

Несебър
5
умерен
1
2
3
4
5
4
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:04 ч. 18:53 ч.
27°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
5
умерен
1
2
4
5
4
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:05 ч. 18:51 ч.
28°
макс
4
умерен
1
2
3
4
4
4
3
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:06 ч. 18:49 ч.
24°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:08 ч. 18:47 ч.
24°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:09 ч. 18:46 ч.
25°
макс
4
умерен
1
2
3
4
4
4
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:10 ч. 18:44 ч.
25°
макс