UV- индекс Монтана

Монтана
4
умерен
2
2
3
4
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:17 ч. 19:16 ч.
25°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
5
умерен
1
2
3
4
5
4
3
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:18 ч. 19:15 ч.
24°
макс
5
умерен
1
2
3
5
4
3
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
8 h
07:19 ч. 19:13 ч.
24°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:20 ч. 19:11 ч.
25°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:21 ч. 19:09 ч.
25°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:22 ч. 19:07 ч.
24°
макс