UV- индекс Кюстендил

Кюстендил
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:24 19:13
25°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
5
умерен
1
2
3
4
5
4
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:25 19:11
25°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:26 19:09
22°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:27 19:08
24°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:29 19:06
27°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:30 19:04
25°
макс