UV- индекс Добрич

Добрич
6
висок
1
3
4
5
6
5
4
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
06:59 ч. 18:59 ч.
27°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
5
умерен
1
2
4
5
5
5
4
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:00 ч. 18:57 ч.
26°
макс
4
умерен
1
2
3
4
4
4
3
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:02 ч. 18:55 ч.
26°
макс
4
умерен
1
2
3
4
4
3
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:03 ч. 18:54 ч.
24°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
5
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:04 ч. 18:52 ч.
27°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:05 ч. 18:50 ч.
27°
макс