Бургас
2
нисък
1
2
2
2
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
5 h
07:28 ч. 16:36 ч.
19°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
0
нисък
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
1 h
07:29 ч. 16:36 ч.
19°
макс
2
нисък
1
1
1
2
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
1 h
07:30 ч. 16:37 ч.
11°
макс
1
нисък
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
0 h
07:31 ч. 16:37 ч.
макс
2
нисък
1
2
2
2
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:31 ч. 16:37 ч.
макс
1
нисък
1
1
1
1
1
1
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
3 h
07:32 ч. 16:37 ч.
макс