UV- индекс Айтос

Айтос
5
умерен
1
1
3
4
5
5
4
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:03 ч. 19:03 ч.
28°
макс
нисък
умерен
висок
много висок
извънредно висок
5
умерен
1
2
4
4
5
4
4
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:04 ч. 19:01 ч.
27°
макс
4
умерен
1
2
4
4
3
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
7 h
07:05 ч. 18:59 ч.
27°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
3
2
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
9 h
07:06 ч. 18:57 ч.
25°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
5
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
11 h
07:07 ч. 18:55 ч.
27°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
08:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.
14:00 ч.
16:00 ч.
18:00 ч.
Продължителност на слънчево греене
10 h
07:08 ч. 18:54 ч.
27°
макс