Качество на въздуха в района на Велико Търново

Велико Търново
Добро
European Air Quality Index