Пазарджик · България 23. februāris 07:55

Прогноза
Карта за времето

преди обед
10 %
следобед
0 %
вечер
5 %
нощ
10 %
преди обед
10 %
следобед
10 %
вечер
20 %
нощ
20 %
преди обед
20 %
днес — слънчево

14-дневна прогноза

макс (°C)
мин (°C)
многомалко

Астрономически данни

днес
07:55 местно време
Слънце Луна
Растяща луна