Качество на въздуха в района на Търговище

Търговище
Добро
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо
Екстремно лошо
European Air Quality Index
Добро
Умерено
Умерено
Добро
Добро