Качество на въздуха в района на София

София
Умерено
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо
Екстремно лошо
European Air Quality Index
Добро
Умерено
Добро
Добро
Добро