Качество на въздуха в района на Смолян

Смолян
Добро
European Air Quality Index