Качество на въздуха в района на Попово

Попово
Добро
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо
Екстремно лошо
European Air Quality Index
Лошо
Добро
Добро
Добро
Добро