Качество на въздуха в района на Панагюрище

Панагюрище
Добро
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо
Екстремно лошо
European Air Quality Index
Умерено
Добро
Добро
Добро
Добро