Качество на въздуха в района на Монтана

Монтана
Добро
European Air Quality Index