Качество на въздуха в района на Казанлък

Казанлък
Добро
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо
Екстремно лошо
European Air Quality Index
Лошо
Умерено
Добро
Добро
Добро