Качество на въздуха в района на Бургас

Бургас
Добро
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо
Екстремно лошо
European Air Quality Index
Умерено
Умерено
Умерено
Добро
Добро