Нашата политика за поверителност

1. Отговорен орган

Отговорния орган е:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Deutschland

E-Mail: info@vremeiradar.bg
Телефон: +49 228 55937-998
Факс: +49 228 55937-80

2. Цел

Ние, WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (накратно Време & Радар) се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Поради това искаме да Ви информираме, дали и кои от Вашите данни събираме, обработваме и използваме. Според немския закон за телемедии (TTDSG) и Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) това е наше задължение. Декларацията за защита на личните данните за използването на нашите приложения (приложението Време & Радар, приложението RegenRadar) е посочена по-долу.

3. Лични данни

Лични данни са всички данни, които съдържат информация за личните или фактическите отношения на конкретен или идентифицируем клиент. Това включва, например, Вашето име, адрес на местоживеене, пол, дата на раждане, възраст, телефонен номер, имейл адрес или Вашият IP адрес. Този списък не е окончателен и има за цел само да Ви покаже какво може да попадне под термина лични данни.

4. Кои данни събираме от Вас, как ги обработваме и използваме

4.1 Събиране и използване на данни за местоположението

В нашите приложения имате възможността да получите информация относно метеорологичната обстановка за конкретната Ви локация. За тази цел трябва да бъде активиран достъпа до местоположението Ви от операционната система на мобилното Ви устройство. След като стартирате някое от вече споменатите приложения за първи път, приложението ще Ви помоли да разрешите достъпа до информацията за местоположението Ви. Потвърждението от Ваша страна ще доведе до постоянно разрешаване на достъп до информацията за местоположението Ви. Можете да деактивирате достъпа на съответното приложение за местоположението си по всяко време от съответните настройки на мобилното Ви устройство. Ако разрешите на съответното приложение да получи достъп до данните за местоположението Ви, мобилното Ви устройство предава местоположението Ви в рамките на радио клетката, в която се намирате. Ако мобилното Ви устройство разполага и с GPS приемник, то данните за местоположението Ви ще бъдат предадени и на нас. Данните за местоположението са закръглени до 0.01°, така че да нямаме информация за точното Ви местоположение.

5. Кои Ваши данни биват събирани, обработвани и използвани от трети лица

5.1 Онлайн реклами въз основа на анализ на поведението на потребителите

По-долу бихме искали да Ви информираме, кои Ваши лични данни биват събирани, обработвани и използвани от нашите рекламни партньори:

5.1.1 Събиране на данни в нашите приложения

В нашите безплатни приложения показваме реклами. В процеса на това рекламно предаване, се събират и използват лични данни. По време на рекламното предаване ние и нашите рекламни партньори използваме IP адреси, анонимни идентификатори на устройства (рекламен идентификатор) и информация за устройството (операционна система или версия, идентификатор на устройството и език), както и данните, посочени в 4.1, за да получавате реклами за продукти и услуги, които може да Ви интересуват.

5.1.2 Кои са нашите рекламни партньори и как можете да се откажете от събирането на данни за онлайн рекламирането, използвано от нашите рекламни партньори

Следните рекламни партньори отговарят за събирането на данни за предоставяне на онлайн реклама, базирана на използването:

Скриване на списъка с партньори

Обработката на лични данни (IP адрес, бисквитки, идентификатори на устройства) се извършва въз основа на Вашето съгласие (по смисъла на член 6, § 1, буква а) от ОРЗД) или, когато е приложимо, на правното основание на легитимен интерес ( Член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД).

Време & Радар участва в рамката за прозрачност и съгласие на IAB Europe и се придържа към нейните спецификации и насоки. Време & Радар използва платформата за управление на съгласията с идентификационен номер 6.

Можете да настройте или да откажете персонализираното рекламиране и свързаното събиране и обработка на данни чрез настройките на Защита на данни.

5.2 Събиране, обработване и използване на лични данни при INFOnline Measurement

Нашето приложение използва многоетапния метод за измерване „INFOnline Measurement“ от INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de), за да проучи статистическите параметри (импресия на страница, посещение и технически клиент) за използването на нашата дигитална оферта. Този метод има за цел статистически да установи интензивността на използване, броя посещенията, броя на потребителите на нашето приложение и поведението им при уеб сърфиране - въз основа на единен стандартен метод - и следователно да получи сравними пазарни стойности. Като член на Информационната общност за оценка на разпространението на медиите (IVW – https://www.ivw.eu), статистическите данни за използване се предоставят редовно от IVW със статистически параметри „импресия на страницата“ и „посещения“ в протокола на IVW (https://ausweisung.ivw-online.de/).

5.2.1 Правно основание за обработката

Измерването с INFOnline Measurement (псевдонимна система: IOMp) от INFOnline GmbH се извършва в рамките на процеса по измерването на употребата с Ваше съгласие в съответствие с член 6, § 1, буква а) ОРЗД.

Целта на обработката на лични данни е създаването на цифрови критерии (импресия на страница, посещение и технически клиент) за изработването на статистики.

Статистиката се използва за разбиране и документиране на използването на нашето предложение.

5.2.2 Вид на данните

Поради вида и обема на данните, събрани с INFOnline Measurement, не е възможно потребителя да бъде ясно идентифициран като лице. Използват се библиотеки за измерване, които при стартиране на приложението (клиент) автоматично интегрират и задействат необходимите измервателни сензори за анонимна (IOMb) и/или псевдонимна обработка на данни (IOMp).

При процедурите за анонимно преброяване (IOMb) обработката на лична информация е напълно избегната, включително по-специално IP адреса. Това е напълно премахнато от комуникацията и обработката. Комуникационен интерфейс, така наречената „платформа за обслужване“, предотвратява обмена на IP адреса на потребителя със системи INFOnline като част от INFOnline измерване. IP адресът като лични данни се изхвърля в платформата за услуги по време на процедурата по преброяване, преди заявката за измерване да бъде изпратена към INFOnline. Също така няма геолокация с помощта на IP адрес. Наборът от данни, генериран по време на процедурата по преброяване, е чисто събиране на PI данни.

При метода за измерване под псевдоним (IOMp) следните данни, които имат лична референция съгласно ЕС-ОРЗД, се събират с библиотеката за измерване:

IP адрес: всяко устройство за предаване на данни в Интернет, изисква уникален адрес, т.нар. IP адрес. Поради функционалността на Интернет, технически е необходимо временното съхранение на IP адреса. IP адресите биват съкращавани с 1 байт преди всяка обработката, след което само анонимно се обработват. Несъкратените IP адреси не се записват и обработват.

Един случайно генериран клиентски идентификатор: За разпознаване на компютърни системи, измерването на диапазона използва конкретни идентификационни характеристики на устройството или подпис, генериран от различни аспекти на автоматично прехвърляната информация на Вашето устройство. Измерването на данни и последващото разпределение на съответния идентификатор може да е възможно и при употребата на други приложения, които използват псевдонимния измервателен процес на INFOnline GmbH. Следните уникални идентификатори могат да се изпращат като хеш на INFOnline GmbH:

Рекламен идентификатор

Инсталационен идентификатор

Андроид идентификатор

Идентификатор на търговеца

Личните данни по смисъла на ОРЗД на ЕС се използват само дотолкова, доколкото на потребителите биват зададени индивидуален IP адрес и произволно генериран клиентски идентификатор за извикване на съдържание на приложението от библиотека/SDK. Псевдонимното измерване (IOMp) се извършва само ако има положително съгласие от потребителя от Платформата за управление на съгласието (CMP).

5.2.3 Използване на данни

Методът за измерване на INFOnline GmbH, използван в това приложение, установява данни за използването. Това се прави, за да се установят стойностните показатели импресия на страница, посещение и клиент.

Геолокализация: съпоставянето на използването на приложението към местоположението на заявката, се извършва само въз основа на анонимизирания IP адрес и само на регионално географско ниво. В никакъв случай не може да се направи извод за конкретното място на пребиваване на потребителя от географската информация, получена по този начин.

Обединяване на данните за употреба от различни източници: Данните от изполването на различните приложения от един технически клиент (например браузъра на едно устройство) се обединяват и се съхраняват в обща база данни.

5.2.4 Продължителност на съхранение на данните

Пълния IP-адрес не се съхранява от INFOnline GmbH.

IP адресът се използва само в началото за получаване на пакети данни и след това се намалява с 1 байт. Съкратеният IP адрес се изхвърля в процеса на преброяване, при псевдонимния процес се съхранява за максимум 60 дни. При псевдонимния процес данните за употреба във връзка с уникалния идентификатор се съхраняват за максимум 6 месеца.

5.2.5 Препредаване на данните

IP-адреса и съкратения IP-адрес не се препредават.

5.2.6 Допълнителна информация

Повече информация за защита на данните и начина на измерване ще намерите на уеб сайта на INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), който управлява процеса на измерване.

5.3 Събиране, обработка и използване на данни при използване на Google Analytics

Това приложение използва Google Analytics, услуга за анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"), за да анализира поведението на потребителите.

Генерираната информация за ползването (вид и версия на използваното от Вас устройството, операционната система, която използвате, страницата, която търсите, датата и часа на Вашето посещение, резолюцията на екрана както и използваният IP адрес по време на употребата) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Обърнете внимание, че преди прехвърлянето ние анонимизираме IP адреса. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се изпраща и на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. От наше име Google използва предаваната информация, за да оцени използването на нашето приложение, да състави отчети за дейностите и да предостави допълнителни услуги във връзка с използването. Google може също да предава информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google. В никакъв случай Google няма да свърже вашия IP адрес с други данни на Google.

Освен това използваме рекламните функции на Google Analytics. С помощта на тези функции е възможно анонимно да се събират и обработват социално-демографските данни, използвайки идентификационния номер за реклами, специфичен за конкретното устройство.

Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с обработката на събраните данни от Google и описаният по-горе начин на обработка на данните за посочените цели. За да забраните събирането и използването на данни от Google Analytics в това приложение, може да се откажете като деактивирате опцията "Анонимно изпращане на данни за използване" в долната част на тази декларация за защита на данните.

5.4 Събиране, обработка и използване на данни при използване на Firebase Analytics

Нашето приложение използва услугите на Firebase Analytics, за да анализира потребителското поведение и за интегриране на услугите на Firebase-Cloud-Messaging.

В тази връзка Firebase-SDK (Комплект за разработка на софтуер) събира информация за версията на приложението, модела на устройството, версията на операционната система, момента на инсталацията на приложението, както и възрастта, пола и интересите на потребителите. Освен това чрез допълнителни дейности Firebase SDK събира информация по време на използване на приложението. Чрез действия като инсталация и стартиране на приложението, актуализации на приложението, деинсталация, актуализация на операционната система, изтриване на данните от приложенията, сривове и покупки в приложението, както и получаването, изтриването и отварянето на Push- съобщения, както и за отваряне и актуализиране на приложението чрез динамичен линк задействат събрането на данни за възникналите събития от Fabric-SDK. За всяко от тези събития се събират броя на посещенията, броя на потребителите, които задействат това събитие и също така стойността на събитията, в случай, че има такава. За идентификация на устройствата Fabric-SDK използва специфичния рекламен идентификационен номер на съответното устройство.

Докато използвате нашето приложение се съгласявате с обработката на събираните за Вас данни от Firebase и с по-горе описания способ и начин на изследване на данните за обозначената цел. За да предотвратите събирането и обработката на данни от Fabric в това приложение, можете да се откажете от тази декларация за защита на данни, като премахнете отметката от опцията "Изпращане на данни за анонимната употреба".

5.5 Събиране, обработка и използване на данни при използване на Facebook-SDK

Ние интегрираме в приложението така наречения Facebook-SDK. Този софтуер ни дава възможност да проследим вида на рекламната кампания във Facebook, който подтиква потребителя да изтегли приложението ни. За тази цел предаваме на Facebook рекламния идентификационен номер, специфичен за устройството, версията на приложението и информацията, че приложението е стартирано или затворено.

Можете да се откажете от персонализираната реклама чрез Facebook в това приложение, като деактивирате по-долу в тази декларация за защита на данни опцията "Анонимно изпращане на данни за употреба".

5.6 Събиране, обработка и използване на данни при използване на Facebook Custom Audience

На нашите страници сме интегрирали Маркери за ремаркетинг от социалната мрежа Facebook, намираща се на 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ. Те служат за статистически цели и за целите на пазарното проучване. С помощта на получените данни можем да организираме нашите Facebook дейности по-ефективно и например да показваме публикации или реклами само за посетители на нашия уебсайт. Когато посетите нашите страници, се установява директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook чрез Маркерите за ремаркетинг. Така Facebook получава информацията, че сте посетили нашия сайт с Вашия IP адрес и може да свърже посещението Ви с Вашия потребителски акаунт. Получената по този начин информация може да се използва за показване на Facebook реклами. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на страниците, ние не знаем съдържанието на предадените данни или тяхното използване от Facebook. Можете да намерите повече информация за това в политиката за поверителност на Facebook на адрес https://www.facebook .com/about/privacy/. Ако не искате събиране на данни чрез Custom Audience, можете да деактивирате Custom Audience тук.

5.7 Събиране, обработка и използване на данни при използване на Batch

Нашето приложение използва услугата Batch за изпращане на Push- съобщения. Доставчикът е IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Париж, Франция.

Обработката на лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие (по смисъла на член 6, § 1, буква а) от ОРЗД) за изпращане на Push- съобщения или въз основа на нашите законни интереси (чл. 6, § 1, буква е) от ОРЗД) в оптимизиране на нашите Push-съобщения. За изпращането на Push- съобщения Batch получава от нас

псевдонимизиран потребителски профил,

Вашият IP адрес,

push токен,

решението дали да се получават известия,

информация за браузъра и операционната система,

също геобазирани информации,

Информация за използваната версия на Batch, изпратени съобщения и поведение при използване.

Batch има достъп до локалното съхранение на браузъра. В същото време ние използваме инструменти от Batch, за да записваме използването на различните функции на приложението, за да Ви направим целево предложение чрез Push - съобщения.

Сключихме договор за обработка на поръчки (DPA Data Processing Agreement) с Batch, в който задължаваме Batch да защитава данните на нашите клиенти и да не ги предава на трети страни и да спазва разпоредбите на ОРЗД.

Ако искате да изтриете данните, събрани за Вашата дейност, кликнете тук.

Можете да намерите повече информация относно обработката на данни от Batch по-долу https://batch.com/privacy-policy.

5.8 Събиране, обработка и използване на данни при използване на Crazy Egg

На нашите уебсайтове използваме технологии от услугата за уеб анализ „Crazy Egg“ от Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, САЩ. Те ни позволяват да записваме и обработваме дейностите и действията на посетителите на нашия уебсайт в псевдонимни потребителски профили, и чрез анализа на поведението на посетителите да подобрим и оптимизираме изобразяването на нашите уебсайтове. За тази цел на Вашия компютър също така се съхраняват и бисквитките. Информацията, генерирана от тези бисквитки за използването на нашия уебсайт, се предава на сървър на Crazy Egg Inc. в САЩ и се съхранява там в псевдонимни потребителски профили. Следната информация се обработва от Crazy Egg:

анонимизиран IP- адрес

прегледани страници и движения на тази страница

Брой и позиция на кликвания върху връзки

Тип и версия на браузъра

Размер на екрана на използваното крайно устройство

Сключихме споразумение с Crazy Egg съгласно Член 28 от ОРЗД и стандартните договорни клаузи на ЕС, необходимо за защита на лични данните, в което Crazy Egg се задължава да защитава данните на нашите потребители и да ги обработва в съответствие с Политиката за защита на данните. Crazy Egg използва събраните данни само от наше име и за целта, посочена тук. Crazy Egg няма да използва данните за друго и няма да ги предава на трети страни. Данните, събрани от Crazy Egg, заедно с други лични данни на посетителите на нашия уебсайт, не се съхраняват.

Обработката на лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие чрез нашия банер за бисквитки (по смисъла на член 6, § 1, буква а) от ОРЗД).

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите данни по всяко време чрез нашия банер за бисквитки. Като алтернатива можете да възразите срещу обработването на Вашите данни от Crazy Egg директно на http:// www.crazyegg. com/opt-out или да предотвратите съхраняването на бисквитки, като настроите браузъра си по съответния начин.

5.9 Събиране, обработка и използване на данни при използване на Contentful

Части от съдържанието на нашите приложения се предоставят чрез Contentful Мрежата за доставка на съдържание (CDN) на Contentful GmbH (Ritterstr. 12-14, 10969 Берлин). При достъп до това съдържание се установява връзка със сървърите на Contentful GmbH. Използването на Contentful CDN се основава на нашите законни интереси в съответствие с Член 6, § 1, буква е) от ОРЗД. Вашият IP адрес и информация за използвания браузър се обработват главно за посочените цели и за поддържане на функционалността и сигурността на Contentful CDN. Срокът за съхранение на обработваните данни и допълнителна информация можете да намерите в декларацията за защита на данните на Contentful GmbH на адрес https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 Събиране, обработка и използване на данни при възпроизвеждане на Mедии при поискване и Предаване в реално време

Приложението предоставя поточно (стрийминг) съдържание чрез партньорите Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Германия) и THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3rd floor Leuven 3012, Белгия). Когато се извика страница, на която се предлагат устройства за стрийминг, информацията за Вашия браузър и Вашия IP адрес, с който посещавате нашата страница, се предава на сървърите на гореспоменатите доставчици.

Използването на Akamai CDN и услугата за поточно предаване на THEO Technologies NV се основава на нашите законни интереси съгласно чл. 6 § 1 буква е на ОРЗД. За повече информация можете да се обърнете към указанията за защита на данните на Akamai Technologies GmbH на адрес https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ и THEO Technologies NV на https://www.theoplayer.com/terms.

6. Права на субекта на данни

Субекта на данни има следните права:

Право на достъп на субекта на данните (Чл. 15 ОРЗД)

Право на коригиране (Чл. 16 ОРЗД)

Право на възражение (Чл. 21 ОРЗД)

Право на изтриване (Чл. 17 ОРЗД)

Право на ограничаване на обработването (Чл. 18е. ОРЗД)

Право на преносимост на данните (Чл. 20 ОРЗД)

При подобни запитвания, моля обърнете се към datenschutz@wetteronline.de . Моля имайте предвид, че трябва да се уверим, че се отнася именно за конкретния субект на данни.

Субекта на данни има право да подава жалби до надзорния орган, отговорен за защитата на данните. Можете да се свържете с институцията за защита на данните, отговорна за Вашето местопребиваване, или с отговорния за нас орган за защита на данните (Комисия по защита на данните и свобода на информацията в Северен Рейн-Вестфалия, пощенска кутия 20 04 44, 40102 Дюселдорф).

7. Редовно актуализиране на тези указания за Защита на данните

Правните рамкови условия, които се отнасят до нас като доставчик на услуги, подлежат естествено на промени и изменения. Тези промени и изменениея може да изискват от Вас да актуализирате периодично указанията за защита на данните. Затова ще Ви информираме за всякакви промени.

8. Контакт

Ако искате да се свържете с нас, може да го направите на:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Deutschland

E-Mail: info@vremeiradar.bg
Телефон: +49 228 55937-998
Факс: +49 228 55937-80