Контакти

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a
53117 Bonn
Deutschland

Имейл: info@vremeiradar.bg
Тел.: +49 228 55937-998
Факс: +49 228 55937-80

Управител:
Dipl.-Met. Dr. Joachim Klaßen

ЕИК: DE205571094
Търговски регистър: HRB 8664
Съд: Amtsgericht Bonn

Източници

Данни за модела

Тази услуга се основава на данни и продукти от Европейския център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF). https://www.ecmwf.int/

Данни за мълнии

nowcast GmbH https://www.nowcast.de

Vaisala Inc. https://www.vaisala.com

Качество на въздуха

Данни от измервателната мрежата на германските федерални провинции и Германската федерална агенция по околна среда https://www.umweltbundesamt.de/

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) https://atmosphere.copernicus.eu/

Данни за нивото на водата

Bayerisches Landesamt für Umwelt https://www.lfu.bayern.de

Bundesanstalt für Gewässerkunde (необработени данни) https://www.bafg.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (необработени данни) https://www.lanuv.nrw.de/

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes https://www.pegelonline.wsv.de

Височина на снежната покривка

Schneemenschen GmbH https://www.schneemenschen.de

Infonieve.es https://www.infonieve.es

Sitour Česká Republika s.r.o. https://www.holidayinfo.cz

Sitour spol. s r.o. https://www.holidayinfo.sk

SnoCountry https://www.snocountry.com

Радарни данни

Agencia Estatal de Meteorologia Espana (AEMET) https://www.aemet.es/

Arpae Emilia-Romagna https://www.arpae.it/

Deutscher Wetterdienst (DWD) https://www.dwd.de/

Ilmatieteen laitos (FMI) https://ilmatieteenlaitos.fi/

Météo-France https://www.meteofrance.fr/

MeteoSchweiz https://www.meteoschweiz.admin.ch/

Norsk Meteorologisk Institutt (MET) https://www.met.no/

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) https://www.arso.gov.si/

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institute (SMHI) https://www.smhi.se/

UK Met Office https://www.metoffice.gov.uk/

Метеорологичната карта, Картата на валежи и Профи радара съдържат данни на IMGW-PIB (Институт по метеорология и управление на водите - Национален изследователски институт, Полша) https://www.imgw.pl/

Governo Italiano - Dipartimento della Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it/

Croatian Meteorological and Hydrological Service (DHMZ) https://www.meteo.hr/

Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH https://www.austrocontrol.at/

Český hydrometeorologický ústav https://www.chmi.cz/

Danmarks Meteorologiske Institut https://www.dmi.dk/

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut https://www.knmi.nl/

Slovenský hydrometeorologický ústav https://www.shmu.sk/

Сателитни данни

Съдържа модифицирани данни на EUMETSAT Meteosat https://www.eumetsat.int/

Съдържа модифицирани данни на NOAA GOES https://www.ospo.noaa.gov/

Съдържа модифицирани данни на JMA Himawari https://www.data.jma.go.jp/mscweb/en/index.html

Геоданни

Statistik Austria https://data.statistik.gv.at/

GfK SE https://www.gfk-geomarketing.de/

GeoSpoc Geospatial Services Private Limited https://geospoc.com/

Główny Urząd Geodezji i Kartografii https://geoportal.gov.pl/

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) https://www.ibge.gov.br/

Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0 - Contains OS data © Crown copyright and database right [2022] https://www.ons.gov.uk/

Съдържа работа от BTN 2022-2023 CC-BY 4.0 https://www.ign.es

Съдържа работа от BDLJE CC-BY 4.0 https://www.ign.es

© EuroGeographics 2024 https://www.mapsforeurope.org/

Съдържа работа от Centraal Bureau voor de Statistiek CC-BY 4.0 https://www.cbs.nl

Уеб камера

Windyty SE https://www.windy.com/webcams

feratel media technologies AG https://www.feratel.com

Редакционни съдържания

Deutsche Presse-Agentur (dpa) Авторското право за съобщения на dpa притежава Deutschen Presse-Agentur (dpa; Германска Прес агенция) в Хамбург. Съобщенията служат само за лична информация на ползвателите. Не се разрешава прехвърляне, съхранение или дублиране без договор за използване с Германска Прес агенция. Всички права запазени. https://www.dpa.com/