Защита на данни

Скъпи потребители,

ние, WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (накратно Време & Радар) се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Поради това искаме да Ви информираме, дали и кои от Вашите данни събираме, обработваме и използваме. Според немския закон за телемедии (TMG) и Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗЛД) това е наше задължение.

Ние предлагаме нашите услуги на голям брой платформи (уебстраница, мобилна уебстраница, приложение). На wetteronline.de можете тук да прегледате общата декларацията за защита на данни, която важи за всички наши услуги. Допълнителната декларация за защита на данни за използването на нашите приложения (Време & Радар, Метеорологичен радар) е изброена по-долу.

1. Отговорен орган

Отговорния орган е:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Бон

Германия

Имейл: info@vremeiradar.bg

Телефон: +49 228 55937-989

Факс: +49 228 55937-979

2. Кои данни събираме от Вас, как ги обработваме и използваме

а) събиране и използване на данни за местоположението

В нашите приложения имате възможността да получите информация относно метеорологичната обстановка за конкретната ви локация. За тази цел трябва да бъде активиран достъпа до местоположението Ви от операционната система на мобилното Ви устройство. След като стартирате някое от вече споменатите приложения за първи път, приложението ще Ви помоли да разрешите достъпа до информацията за местоположението Ви. Потвърждението от Ваша страна ще доведе до постоянно разрешаване на достъп до информацията за местоположението Ви. Можете да деактивирате достъпа на съответното приложение за местоположението си по всяко време от съответните настройки на мобилното Ви устройство. Ако разрешите на съответното приложение да получи достъп до данните за местоположението Ви, мобилното Ви устройство предава местоположението Ви в рамките на радио клетката, в която се намирате. Ако мобилното Ви устройство разполага и с GPS приемник, то данните за местоположението Ви ще бъдат предадени и на нас. Данните за местоположението са закръглени до 0.025 ° (което съответства на около два до три километра), така че да нямаме информация за точното Ви местоположение.

б) платена версия

Чрез покупката на съответната Про-версия имате възможността да използвате нашето приложение без реклами. При покупката на Про-версията съхраняваме само един идентицикационен номер за устройството, от което е извършена покупката, както и нейната дата.

в) покупка в приложение

Благодарение на покупки в приложението имате възможност да използвате нашите приложения без реклама. При покупка в приложението, съхраняваме само уникалния идентификационен номер за конкретно устройство, датата на покупката и датата на изтичане.

3. Кои Ваши данни биват събирани, обработвани и използвани от трети лица

а) онлайн реклами въз основа на анализ на поведението на потребителите

По-долу бихме искали да Ви информираме, кои Ваши лични данни биват събирани, обработвани и използвани от нашите рекламни партньори:

аа) събиране на данни в нашите приложения

В нашите безплатни приложения показваме реклами. В процеса на това рекламно предаване, лични данни не се събират и използват. В процеса на рекламното предаване обаче, нашите рекламни партньори могат да използват идентификационни номера за конкретни устройства (автоматични и произволно генерирани комбинации от знаци), информация за устройството (операционна система или версия, идентификатор на устройството и езика), както и данните посочени в 1. a) за да показват реклами за продукти и услуги, които може да Ви интересуват.

бб) Кои са нашите рекламни партньори и как можете да се откажете от събирането на данни за онлайн рекламирането, използвано от нашите рекламни партньори

Следните рекламни партньори отговарят за събирането на данни за предоставяне на онлайн реклама, базирана на използването:

Показване на списъка с партньори

Обработката на лични данни (IP адрес, бисквитки, идентификатори на устройства) се извършва въз основа на Вашето съгласие (по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД) или, когато е приложимо, на правното основание на легитимен интерес ( Член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗЛД). Време & Радар участва в IAB Europe Transparency & Consent Framework и се придържа към нейните спецификации и насоки. Време & Радар използва платформата за управление на съгласията с идентификационния номер 6. Можете да коригирате или откажете персонализираните реклами и свързаното с тях събиране и обработка на данни чрез настройките на защита на данните.

б) събиране, обработване и използване на лични данни при измервателния процес на INFOnline GmbH

Нашето приложение използва така наречените "Централни измервателни процеси от следващо поколение“ (SZMnG) на INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de), за да определят статистически показатели относно използването на нашите услуги. Този метод има за цел статистически да установи интензивността на използване, броя посещенията, броя на потребителите на нашето приложение и поведението им при уеб сърфиране - въз основа на единен стандартен метод - и следователно да получи сравними пазарни стойности. За всички цифрови услуги, които членуват в Информационната общност за оценка на разпространението на медиите (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. - IVW - http://www.ivw.eu) или участващи в проучвания на Работната общност за онлайн проучвания (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V (agof - http://www.agof.de), данните за статистическата употреба се обработват редовно от agof и Работната общност за медийни анализи (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) с цел бъдещи обработки и биват публикувани под стойността "Unique User", също така и под стойностите „Page Impressions“ и „Visits“. Тези стойности и статистически данни могат да се видят на съответните уебсайтове на съответните организации.

I.Правно основание за обработката

Измерванията, извършвани от INFOline GmbH чрез метода на измерване SZMnG, се извършва в рамките на измерване на употребата и участие в IVW e.V. със законен интерес съгласно Чл. 6 Пар. 1 Ал. Е) ОРЗЛД. Целта на обработката на лични данни е съставянето на статистически данни. Статистиката ни служи като средство за разбиране и документиране на използването на нашите предлагани услуги. За целите на маркетинга на това приложение, измерването на употребата е наложително, за да се даде възможност за съпоставимост с други участници на пазара. Нашия законен интерес произтича от икономическата използваемост, получена от статистически данни, както и от пазарната стойност на нашето приложение, в сравнение с приложенията на трети страни, които могат да бъдат определени чрез статистически данни. Освен това имаме законен интерес да предоставяме псевдонимизирани данни на INFOnline и IVW за статистически цели (IVW, INFOnline). Освен това имаме законен интерес да предоставяме псевдонимизирани данни на INFOnline за целите на разработването и предоставянето на персонализирана реклама. Измерванията, извършвани от INFOline GmbH чрез метода на измерване SZMnG, се извършва в рамките на измерване на употребата и участие в agof проучването се извършва с Ваше съгласие в съответствие с член 6 Пар.1 буква а)ОРЗЛД. Целта на обработката на лични данни е съставянето на статистически данни и изграждането на категории от потребители. Статистиката ни служи като средство за разбиране и документиране на използването на нашите предлагани услуги. Категориите от потребители формират основата за предоставяне на персонализирани рекламни медии и съответно на рекламни мерки. За целите на маркетинга на това приложение, измерването на употребата е наложително, за да се даде възможност за съпоставимост с други участници на пазара. Псевдонимизираните данни се предоставят на INFOnline и agof e.V. с цел проучване на пазара (agof, agma).

II. Вид на данните

INFOnline GmbH събира следните данни, които според ОРЗЛД са от лично естество:

IP адрес: всяко устройство за предаване на данни в Интернет, изисква уникален адрес, т.нар. IP адрес. Поради функционалността на Интернет, технически е необходимо временното съхранение на IP адреса. IP адресите биват съкращавани преди всяка обработката, след което само анонимно се обработват. Несъкратените IP адреси не се записват и обработват.

Идентификатор на устройство: За разпознаване на отделни устройства, измерването на диапазона използва конкретни идентификационни характеристики на устройството или подпис, генериран от различни аспекти на автоматично прехвърляната информация на Вашето устройство. Измерването на данни и последващото разпределение на съответния идентификатор може да е възможно и при употребата на други приложения, които използват измервателния процес на INFOnline GmbH ("SZMnG"). Следните уникални идентификатори на устройства могат да се изпращат като хеш на INFOnline GmbH:

Рекламен идентификатор

Инсталационен идентификатор

Андроид идентификатор

Идентификатор на търговеца

III. Използване на данни

Методът за измерване на INFOnline GmbH, използван в това приложение, установява данни за използването. Това се прави, за да се установят стойностните показатели Page Impressions, Visits и Clients и да се използват за генерирането на допълнителни показатели за ефективността (например квалифицирани Clients). Освен това измерените данни се използват, както следва:

Така наречената геолокализация, т.е. съпоставянето на заявка за определена уеб страница към местоположението на заявката, се извършва само въз основа на анонимизирания IP адрес и само на регионално географско ниво. В никакъв случай не може да се направи извод за конкретното място на пребиваване на потребителя от географската информация, получена по този начин.

Данните от изполването на различните приложения от един технически Client (например браузъра на едно устройство) се обединяват и се съхраняват в обща база данни. Тази информация се използва за техническа оценка на социално-демографските параметри като възраст и пол и след това се предоставя на доставчиците на услуги на AGOF за обработка в по-широк обхват. В обхвата на проучването на AGOF се оценяват технически социално-демографските параметри въз основа на произволна извадка и впоследствие могат да бъдат разпределени в следните категории: възраст, пол, националност, професия, семейно положение, общи спецификации по отношение на домакинството, доходи на домакинство, местожителство, употреба на Интернет, онлайн интереси, местоположение на употреба, тип на потребителя.

IV. Продължителност на съхранение на данните

Пълния IP-адрес не се съхранява от INFOnline GmbH. Съкратения IP-адрес се съхранва за максимум 60 дни. Данните за използване, свързани с уникалния индетификатор, се съхраняват максимум 6 месеца.

V. Препредаване на данните

IP-адреса и съкратения IP-адрес не се препредават. За целите на съставянето на проучването на AGOF, данните с Client идентификатори се препредават на следните доставчици на услуги на AGOF:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Право на възражение

Ако не желаете да вземете участие в измерването, можете да се откажете като под тази декларация за защита на данните деактивирате опцията „INFOnline". При потребители на Про и Премиум версиите опцията „INFOnline" е стандартно деактивирана.

VII. Допълнителна информация

Повече информация за защита на данните и начина на измерване ще намерите на уеб сайта INFOnline GmbH, който управлява процеса на измерване, на страницата за защита на AGOF и страницата за защита на данни на IVW.

в) събиране, обработка и използване на данни при използване на Google Analytics

Това приложение използва Google Analytics, услуга за анализ на Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"), за да анализира поведението на потребителите.

Генерираната информация за ползването (вид и версия на използваното от Вас устройството, операционната система, която използвате, страницата, която търсите, датата и часа на Вашето посещение, резолюцията на екрана както и използваният IP адрес по време на употребата) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Обърнете внимание, че преди прехвърлянето ние анонимизираме IP адреса. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се изпраща и на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. От наше име Google използва предаваната информация, за да оцени използването на нашето приложение, да състави отчети за дейностите и да предостави допълнителни услуги във връзка с използването. Google може също да предава информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google. В никакъв случай Google няма да свърже вашия IP адрес с други данни на Google.

Освен това използваме рекламните функции на Google Analytics. С помощта на тези функции е възможно анонимно да се събират и обработват социално-демографските данни, използвайки идентификационния номер за реклами, специфичен за конкретното устройство.

Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с обработката на събраните данни от Google и описаният по-горе начин на обработка на данните за посочените цели. За да забраните събирането и използването на данни от Google Analytics в това приложение, може да се откажете като деактивирате опцията "Анонимно изпращане на данни за използване" в долната част на тази декларация за защита на данните.

г) събиране, обработка и използване на данни при използване на Firebase Analytics

Нашето приложение използва услугите на Firebase Analytics, за да анализира потребителското поведение и за интегриране на услугите на Firebase-Cloud-Messaging.

В тази връзка Firebase-SDK (Комплект за разработка на софтуер) събира информация за версията на приложението, модела на устройството, версията на операционната система, момента на инсталацията на приложението, както и възрастта, пола и интересите на потребителите. Освен това чрез допълнителни дейности Firebase SDK събира информация по време на използване на приложението. Чрез действия като инсталация и стартиране на приложението, актуализации на приложението, деинсталация, актуализация на операционната система, изтриване на данните от приложенията, сривове и покупки в приложението, както и получаването, изтриването и отварянето на Push- съобщения, както и за отваряне и актуализиране на приложението чрез динамичен линк задействат събрането на данни за възникналите събития от Fabric-SDK. За всяко от тези събития се събират броя на посещенията, броя на потребителите, които задействат това събитие и също така стойността на събитията, в случай, че има такава. За идентификация на устройствата Fabric-SDK използва специфичния идентификационен номер на съответното устройство.

Докато използвате нашето приложение се съгласявате с обработката на събираните за Вас данни от Fabric и с по-горе описания способ и начин на изследване на данните за обозначената цел. За да предотвратите събирането и обработката на данни от Fabric в това приложение, можете да се откажете от тази декларация за защита на данни, като премахнете отметката от опцията "Изпращане на данни за анонимната употреба".

д) събиране, обработка и използване на данни при използване на Facebook-SDK

Ние интегрираме в приложението така наречения Facebook-SDK. Този софтуер ни дава възможност да проследим вида на рекламната кампания във Facebook, който подтиква потребителя да изтегли приложението ни. За тази цел предаваме на Facebook рекламния идентификационен номер, специфичен за устройството, версията на приложението и информацията, че приложението е стартирано или затворено.

Можете да се откажете от персонализираната реклама чрез Facebook в това приложение, като деактивирате по-долу в тази декларация за защита на данни опцията "Анонимно изпращане на данни за употреба".

е) събиране, обработка и използване на данни при използване на Fabric SDKs

Нашето приложение използва услугите на Fabric за анализ на разпределението на версиите и за анализ на сривовете, за да Ви осигури оптимално използване на нашите приложения. В тази връзка, чрез Fabric SDKs Answers и Crashlytics се събира информация за версията на приложението, модела на устройството, версията на операционната система и състоянието на устройството.

По време на действия като инсталация или стартиране на приложението, актуализиране, деинсталация, актуализация на операционната система, изтриване на данни, сривове и покупки в приложението, както и получаването, изтриването и отварянето на Push- съобщения задействат събрането на данни за възникналите събития на Fabric-SDKs.

За всяко от тези събития се събират броя на посещенията, броя на потребителите, които задействат това събитие и също така стойността на събитията, в случай, че има такава. За идентификация на устройствата Fabric-SDK използва специфичния идентификационен номер на съответното устройство.

Докато използвате нашето приложение се съгласявате с обработката на събираните от Fabric за Вас данни и с по-горе описания способ и начин на изследване на данните за обозначената цел. За да предотвратите събирането и обработката на данни от Fabric в това приложение, можете да се откажете от тази декларация за защита на данни, като премахнете отметката от опцията "Изпращане на данни за анонимната употреба".

Повече информация за защитата на данни ще намерите в декларациите за защита на данни Crashlytics и Answers.

е) събиране, обработка и използване на данни при използване на AppsFlyer

Нашето приложение използва услугата на AppsFlyer, аналитическото дружество на ApppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105,USA). С цел да подобрим съдържанието, рекламните ни услуги и използваемостта на нашите приложения, и по този начин да оптимизираме потребителското преживяване за вас, събираме от вас сесии, интеракции и маркетингови данни. Тези данни се събират винаги анонимно и се оценяват само анонимно. В зависимост от кампанията, данните се споделят – също анонимно - със свързани рекламни мрежи. Данните се използват главно за измерване на успеха на маркетинговите кампании и тяхното подобряване. За повече информация относно използването и събирането на данни чрез AppsFlyer, ще намерите тук: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer е сертифициран съгласно Споразумението за защита на личните данни на ЕС и САЩ, което гарантира спазването на европейските закони за защита на данните. Правното основание за използване е съгласно Чл. 6 Пар. 1 Ал. Е) ОРЗЛД.

Докато използвате нашето приложение се съгласявате с обработката на събираните от AppsFlyer за Вас данни и с по-горе описания способ и начин на изследване на данните за обозначената цел. За да предотвратите събирането и обработката на данни от Appsflyer в това приложение, можете да се откажете от тази декларация за защита на данни, като премахнете отметката от опцията "Изпращане на данни за анонимната употреба".

з) събиране, обработка и използване на данни при използване на mPulse

Уебсайтовете, вградени в това приложение, също използват инструмента за анализ mPulse от Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. Немският филиал Akamai Technologies GmbH се намира на адрес Parkring 20-22, 85748 Garching. Можете да намерите информация за другите местоположения на компанията в Германия на: https://www.akamai.com/de/de/locations.jsp. С помощта на mPulse се създават анонимни потребителски профили. Оценката на тези потребителски профили служи преди всичко за оформянето и подобряване на нашите предложения. Бисквитки не се използват. По-специално mPulse събира следните данни:

Информации за браузъра

Информации за операционната система на потребителя

IP- адрес (той обаче е анонимен)

Географско местоположение (държава, от която се осъществява достъп до уебсайта)

Повече информация за защина на данните в mPulse ще намерите тук: https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies Правно основание за свързаната обработка на данни е Чл. 6 Пар. 1 Ал. Е) ОРЗЛД (балансиране на интересите, базиран на нашия законов интерес, за постоянно подобряване на съдържанието, функционалността и привлекателността на приложението и вградените уебсайтове въз основа на анализа на Вашето използване).

4. Права на субекта на данни

Субекта на данни има следните права:

Право на достъп на субекта на данните (Чл. 15 ОРЗЛД)

Право на коригиране (Чл. 16 ОРЗЛД)

Право на възражение (Чл. 21 ОРЗЛД)

Право на изтриване (Чл. 17 ОРЗЛД)

Право на ограничаване на обработването (Чл. 18е. ОРЗЛД)

Право на преносимост на данните (Чл. 20 ОРЗЛД)

При подобни запитвания, моля обърнете се към datenschutz@wetteronline.de. Моля имайте предвид, че трябва да се уверим, че се отнася именно за конкретния субект на данни.

Субекта на данни има право да подава жалби до надзорния орган, отговорен за защитата на данните. Можете да се свържете с институцията за защита на данните, отговорна за вашето местопребиваване, или с отговорния за нас орган за защита на данните (Комисия по защита на данните и свобода на информацията в Северен Рейн-Вестфалия, пощенска кутия 20 04 44, 40102 Дюселдорф).

5. Редовно актуализиране на тези указания за Защита на данните

Правните рамкови условия, които се отнасят до нас като доставчик на услуги, подлежат естествено на промени и изменения. Тези промени и изменениея може да изискват от Вас да актуализирате периодично тази Декларация за поверителност. Затова ще Ви информираме за всякакви промени.

6. Контакт

Ако искате да се свържете с нас, може да го направите чрез формуляра за контакт или на:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Бон

Германия

Имейл: info@vremeiradar.bg

Телефон: +49 228 55937-989

Факс: +49 228 55937-979